Verifikation av YAWP! WRF modell

 YAWP! erbjuder Dig nu verifikation av vår WRF modell. Välj plats och tidsperiod för verifikationen samt vilken modellkörning.  Klicka sedan Visa! och du får modellens körningar med observationer från vald period får parametrarna temperatur, daggpunkt, vindhastighet och vindriktning samt lufttryck vid havsytan. Uträknad standardavvikelse (RMSE) och bias som funktion av prognoslängd visas också för temperatur, daggpunkt, vindhastighet och lufttryck vid havsytan.
N.B. Verifikationsdata finns bara från 12/8/06 till igår

Verifikation för: 
 

Modellkörning: 
 00z    12z

Verifikation från: 
      

Till: